Οι φίλοι είναι, πράγματι, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στη ζωή μας και μπορούν να φανούν εξαιρετικά βοηθητικοί και υποστηρικτικοί. Είναι διαφορετική, όμως, η φιλική σχέση, από την ψυχοθεραπευτική. Οι φίλοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως ψυχοθεραπευτές, ούτε επιθυμούν έναν τέτοιο ρόλο, με παραπάνω προσδοκίες από όσο αντέχει η σχέση.

Ο ψυχοθεραπευτής διαθέτει την απαραίτητη εκπαίδευση, ώστε να βοηθήσει τον θεραπευόμενο μέσω της σχέσης που σταδιακά αναπτύσσεται μεταξύ τους, μιας σχέσης εμπιστοσύνης όπου η εχεμύθεια, η ελεύθερη έκφραση και η έλλειψη λογοκρισίας είναι χαρακτηριστικά που παρέχονται στο σταθερό θεραπευτικό πλαίσιο.

Οι υγιείς φιλικές σχέσεις, λοιπόν, μας βοηθούν να εξελιχθούμε, αλλά, παράλληλα, η ψυχοθεραπεία αναλυτικού τύπου όπως η ομαδική ανάλυση προσφέρει μια βαθύτερη και πιο ουσιαστική επικοινωνία με τον εαυτό μας, σε ένα προστατευμένο περιβάλλον με σαφή όρια.