Η ψυχοθεραπεία, είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό πλαίσιο, λειτουργεί τόσο θεραπευτικά όσο και προληπτικά. Είναι, στην ουσία, μία μορφωτική διαδικασία αγωγής και γνώσης, η οποία ανασυγκροτεί τον εαυτό και τη ψυχοσύνθεσή μας, ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέλθει σε οποιαδήποτε δύσκολη στιγμή.

Για όποιο λόγο κι αν αποφασίσει κάποιος να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία, πρόκειται για ένα ταξίδι εσωτερικής ανασυγκρότησης και αναδόμησης, με σεβασμό στην προσωπικότητα και τις ανάγκες του εκάστοτε θεραπευόμενου.

Πρόκειται για μία ενεργητική διαδικασία, κατά την οποία ο θεραπευόμενος δεν είναι παθητικός δέκτης. Αντ’ αυτού, καλείται να επωμιστεί την ευθύνη του εαυτού, της ζωής, των σχέσεων και των επιλογών του.

Σπουδαίο ρόλο σε αυτό έχει η σχέση με τον θεραπευτή και την ομάδα που συγκατασκευάζεται από κοινού, δημιουργώντας εσωτερικεύσεις που λειτουργούν επανορθωτικά και συμβάλλουν στην τόνωση της αυτοεκτίμησης, καθώς και σε μια ρεαλιστική, ζωντανή αίσθηση του εαυτού μας και των κοινωνικών μας συναναστροφών.

Ατομική δυναμική ψυχοθεραπεία

Η ψυχοδυναμική θεραπεία είναι μία προσέγγιση που περιλαμβάνει τη διευκόλυνση της βαθύτερης κατανόησης των συναισθημάτων, καθώς και άλλων ψυχικών διεργασιών του ατόμου. Έχει τις ρίζες της στην ψυχαναλυτική θεωρία και είναι μια μορφή θεραπείας ομιλίας. Βασίζεται, δηλαδή, στην ιδέα ότι η συζήτηση των προβλημάτων με έναν επαγγελματία, μπορεί να βοηθήσει τους θεραπευόμενους να βρουν ανακούφιση και να εντοπίσουν λύσεις. Μέσω της συνεργασίας με έναν ψυχοδυναμικό θεραπευτή, οι θεραπευόμενοι είναι σε θέση να κατανοήσουν καλύτερα τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συγκρούσεις που συμβάλλουν στη συμπεριφορά τους.

Η ψυχοδυναμική θεραπεία βοηθά τους ανθρώπους να αποκτήσουν μία περισσότερο αντιπροσωπευτική εικόνα για το πώς αισθάνονται και σκέφτονται. Αυτή η προσέγγιση στη θεραπεία τους επιτρέπει να κατανοήσουν καλύτερα ορισμένα από τα ασυνείδητα κίνητρα που μερικές φορές επηρεάζουν το πώς σκέφτονται, αισθάνονται και ενεργούν. Βελτιώνοντας αυτή την κατανόηση, οι θεραπευόμενοι μπορούν, στη συνέχεια, να κάνουν καλύτερες επιλογές για τη ζωή τους, δουλεύοντας για τη βελτίωση των σχέσεών τους με άλλους ανθρώπους και για την επίτευξη των στόχων που θα τους φέρουν μεγαλύτερη ευτυχία και ικανοποίηση, μακριά από την ψυχική ή συναισθηματική δυσφορία.

Η ατομική ψυχοδυναμική θεραπεία είναι σε θέση να ενισχύσει την προώθηση του αυτοστοχασμού, της διορατικότητας και της συναισθηματικής ανάπτυξης των θεραπευόμενων. Κατανοώντας καλύτερα τα συναισθηματικά πρότυπα και τις ρίζες τους, οι άνθρωποι είναι καλύτερα εξοπλισμένοι για να διαχειριστούν τα προβλήματά τους και να αναπτύξουν τεχνικές αντιμετώπισης που θα τους βοηθήσουν όχι παροδικά, αλλά μακροπρόθεσμα.

Η ψυχοδυναμική θεραπεία είναι μία προσέγγιση που περιλαμβάνει τη διευκόλυνση της βαθύτερης κατανόησης των συναισθημάτων, καθώς και άλλων ψυχικών διεργασιών του ατόμου. Έχει τις ρίζες της στην ψυχαναλυτική θεωρία και είναι μια μορφή θεραπείας ομιλίας. Βασίζεται, δηλαδή, στην ιδέα ότι η συζήτηση των προβλημάτων με έναν επαγγελματία, μπορεί να βοηθήσει τους θεραπευόμενους να βρουν ανακούφιση και να εντοπίσουν λύσεις. Μέσω της συνεργασίας με έναν ψυχοδυναμικό θεραπευτή, οι θεραπευόμενοι είναι σε θέση να κατανοήσουν καλύτερα τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συγκρούσεις που συμβάλλουν στη συμπεριφορά τους.

Η ψυχοδυναμική θεραπεία βοηθά τους ανθρώπους να αποκτήσουν μία περισσότερο αντιπροσωπευτική εικόνα για το πώς αισθάνονται και σκέφτονται. Αυτή η προσέγγιση στη θεραπεία τους επιτρέπει να κατανοήσουν καλύτερα ορισμένα από τα ασυνείδητα κίνητρα που μερικές φορές επηρεάζουν το πώς σκέφτονται, αισθάνονται και ενεργούν. Βελτιώνοντας αυτή την κατανόηση, οι θεραπευόμενοι μπορούν, στη συνέχεια, να κάνουν καλύτερες επιλογές για τη ζωή τους, δουλεύοντας για τη βελτίωση των σχέσεών τους με άλλους ανθρώπους και για την επίτευξη των στόχων που θα τους φέρουν μεγαλύτερη ευτυχία και ικανοποίηση, μακριά από την ψυχική ή συναισθηματική δυσφορία.

Η ατομική ψυχοδυναμική θεραπεία είναι σε θέση να ενισχύσει την προώθηση του αυτοστοχασμού, της διορατικότητας και της συναισθηματικής ανάπτυξης των θεραπευόμενων. Κατανοώντας καλύτερα τα συναισθηματικά πρότυπα και τις ρίζες τους, οι άνθρωποι είναι καλύτερα εξοπλισμένοι για να διαχειριστούν τα προβλήματά τους και να αναπτύξουν τεχνικές αντιμετώπισης που θα τους βοηθήσουν όχι παροδικά, αλλά μακροπρόθεσμα.

Ομαδική αναλυτική ψυχοθεραπεία

Η ομαδική αναλυτική ψυχοθεραπεία είναι μία εξίσου αποτελεσματική μορφή προσωπικής θεραπείας, που πραγματοποιείται όχι σε ατομικό, αλλά σε ομαδικό περιβάλλον. Αυτή η προσέγγιση υποστηρίζει την ιδέα ότι πολλές από τις πεποιθήσεις και τις πράξεις μας είναι έξω από τη συνειδητή μας επίγνωση, και χρησιμοποιεί την ομάδα για να προωθήσει τη διορατικότητα και να εμβαθύνει στην κατανόηση της φύσης των ανθρώπινων σχέσεων.

Κάθε μέλος προέρχεται από διαφορετικό υπόβαθρο, με διαφορετικές εμπειρίες, και έχει διαφορετικούς λόγους για να γίνει μέλος της ομάδας. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε άτομο μπορεί να ανακουφιστεί από τις δυσκολίες και να λάβει ψυχολογική υποστήριξη, ώστε να μπορέσει να απολαύσει μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Εκτός από τη διερεύνηση των δικών τους ατομικών ανησυχιών, επομένως, η εργασία της ομάδας αποκαλύπτει τη σημαντική επίδραση κοινωνικών επιρροών όπως το φύλο, η τάξη, η φυλή και ο πολιτισμός.

Στην εβδομαδιαία ομάδα, δεν υπάρχει προκαθορισμένο θέμα. Τα μέλη καλούνται να εργαστούν με το δικό τους ρυθμό, να πουν αυτό που έχουν στο μυαλό τους και να μιλήσουν μεταξύ τους με ουσιαστικό τρόπο. Ως αποτέλεσμα, αναπτύσσεται μια ομαδική κουλτούρα που ενδεχομένως να αντικατοπτρίζει τις σχέσεις της καθημερινής ζωής. Έτσι, η ομάδα μπορεί στη συνέχεια να εργαστεί για να επιλύσει τα υποκείμενα ζητήματα που αντιμετωπίζει κάθε άτομο στην προσωπική του ζωή.

Η ομαδική αναλυτική ψυχοθεραπεία είναι μία εξίσου αποτελεσματική μορφή προσωπικής θεραπείας, που πραγματοποιείται όχι σε ατομικό, αλλά σε ομαδικό περιβάλλον. Αυτή η προσέγγιση υποστηρίζει την ιδέα ότι πολλές από τις πεποιθήσεις και τις πράξεις μας είναι έξω από τη συνειδητή μας επίγνωση, και χρησιμοποιεί την ομάδα για να προωθήσει τη διορατικότητα και να εμβαθύνει στην κατανόηση της φύσης των ανθρώπινων σχέσεων.

Κάθε μέλος προέρχεται από διαφορετικό υπόβαθρο, με διαφορετικές εμπειρίες, και έχει διαφορετικούς λόγους για να γίνει μέλος της ομάδας. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε άτομο μπορεί να ανακουφιστεί από τις δυσκολίες και να λάβει ψυχολογική υποστήριξη, ώστε να μπορέσει να απολαύσει μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Εκτός από τη διερεύνηση των δικών τους ατομικών ανησυχιών, επομένως, η εργασία της ομάδας αποκαλύπτει τη σημαντική επίδραση κοινωνικών επιρροών όπως το φύλο, η τάξη, η φυλή και ο πολιτισμός.

Στην εβδομαδιαία ομάδα, δεν υπάρχει προκαθορισμένο θέμα. Τα μέλη καλούνται να εργαστούν με το δικό τους ρυθμό, να πουν αυτό που έχουν στο μυαλό τους και να μιλήσουν μεταξύ τους με ουσιαστικό τρόπο. Ως αποτέλεσμα, αναπτύσσεται μια ομαδική κουλτούρα που ενδεχομένως να αντικατοπτρίζει τις σχέσεις της καθημερινής ζωής. Έτσι, η ομάδα μπορεί στη συνέχεια να εργαστεί για να επιλύσει τα υποκείμενα ζητήματα που αντιμετωπίζει κάθε άτομο στην προσωπική του ζωή.