Συχνά, οι άνθρωποι που ισχυρίζονται κάτι τέτοιο «κουκουλώνουν» τα προβλήματά τους και, με αυτό τον τρόπο, τα διαιωνίζουν, παγιδεύοντας τον εαυτό τους μέσα σε αυτά. Η βοήθεια του ψυχοθεραπευτή είναι πολύτιμη, καθώς «κανένα πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί στο ίδιο επίπεδο της σκέψης που το δημιούργησε» (Άλμπερτ Αϊνστάιν).

Έτσι, αν είναι κανείς ειλικρινής με τον εαυτό του και απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό, έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες όχι μόνο να αλλάξει τον τρόπο αντιμετώπισης των θεμάτων που τον απασχολούν, αλλά και να μάθει καινούριους, περισσότερο λειτουργικούς τρόπους σκέψης και συμπεριφοράς, οι οποίοι στηρίζονται στις ισχυρές βάσεις μιας διαδικασίας ψυχολογικής ωρίμανσης.