Ναι, μπορούν να πραγματοποιηθούν συνεδρίες ατομικής ψυχοθεραπείας. Η διεξαγωγή συνεδριών διαδικτυακά προσφέρει σε πολλούς ανθρώπους την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας που διαφορετικά θα ήταν υπερβολικά δύσκολο. Χρειάζεται να διασαφηνιστούν οι αρχές και οι δεσμεύσεις εκ μέρους του θεραπευτή και του θεραπευόμενου για την ασφαλή πραγματοποίηση των συνεδριών σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας που ισχύουν και για τις δια ζώσης συνεδρίες και αφορούν στο απόρρητο, το σεβασμό και τη σταθερότητα του πλαισίου.