Άλλη μια λανθασμένη αντίληψη που τροφοδοτεί την ψευδαίσθηση της παντοδυναμίας, ότι, δηλαδή, μόνοι μας μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα ζητήματα που μας δυσκολεύουν. Παράλληλα, υποτιμά τις βαθύτερες ψυχοσυναισθηματικές αιτίες που προκαλούν τις δυσκολίες που ανακύπτουν στη ζωή μας, καθώς, αφού όλα είναι στο μυαλό μας, αρκεί να αλλάξουμε τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα.

Η συνδρομή του θεραπευτή είναι σημαντική, καθώς, πέρα από το ότι συμβάλλει στην αλλαγή των δυσλειτουργικών γνωστικών μας αντιλήψεων, μας βοηθάει σε μια πιο βαθιά και ουσιαστική αλλαγή της προσωπικότητάς μας.