Οι ανάγκες της ψυχικής υγείας δύο ανθρώπων δεν είναι ποτέ οι ίδιες σε απόλυτο βαθμό, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν υπάρχει «καλύτερη» μορφή θεραπείας για όλους. Με απλά λόγια, το αν ενδείκνυται η ατομική ή η ομαδική ψυχοθεραπεία εξαρτάται από τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του ατόμου. Και οι δύο μορφές θεραπείας, πάντως, είναι εξίσου αποτελεσματικές για τους περισσότερους ανθρώπους.