Όποια κι αν είναι η αιτία για την οποία κάποιος θα επιλέξει να απευθυνθεί σε έναν ψυχοθεραπευτή,  το μόνο σίγουρο είναι ότι η ψυχοθεραπεία είναι μια εμπειρία που μας αλλάζει βαθιά και μας μαθαίνει να ζούμε δημιουργικά, έχοντας συμφιλιωθεί με τους περιορισμούς και τις ανησυχίες μας.

Είτε σε ατομικό, είτε σε ομαδικό πλαίσιο, η ψυχοθεραπεία αποτελεί συνεχή διαδικασία, η οποία απαιτεί δεσμεύσεις τόσο από τη μεριά τους ψυχοθεραπευτή, όσο και από εκείνη του θεραπευόμενου, ώστε ο τελευταίος να επωφεληθεί στο έπακρο από τις δυνατότητές της, βελτιώνοντας, εμφανώς, τη σχέση του με τον εαυτό του, καθώς και με τον κοινωνικό του περίγυρο.

Η αμφίδρομη αυτή σχέση που δημιουργείται στο ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο, επομένως, είναι εξαιρετικά σημαντική για την πορεία της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας.

Οι προϋποθέσεις από την πλευρά του ψυχοθεραπευτή

Η στάση και η ενεργός συμμετοχή του ψυχοθεραπευτή κατά τη διάρκεια των συνεδριών, έχουν τεράστια σημασία για την εξέλιξη και τα αποτελέσματα της ατομικής ή ομαδικής ψυχοθεραπείας. Επιβάλλεται, φυσικά, οι συνεδρίες ψυχοθεραπείας να συντονίζονται από έναν αρτίως εκπαιδευμένο ψυχοθεραπευτή, ο οποίος διασφαλίζει ένα ασφαλές περιβάλλον όπου ο θεραπευόμενος αισθάνεται άνετα να μοιραστεί τις σκέψεις και τα προβλήματά του. Ο ψυχοθεραπευτής οφείλει αδιαπραγμάτευτα να επιδεικνύει το δέοντα σεβασμό στην προσωπικότητα και τις ανάγκες του θεραπευόμενου, καθώς η ελευθερία έκφρασης του θεραπευόμενου έχει τεράστια σημασία για τα αποτελέσματα της ψυχοθεραπείας. Εξίσου μεγάλη σημασία έχει και η αυστηρή τήρηση των κανόνων δεοντολογίας από μεριάς του ψυχοθεραπευτή, όσον αφορά στην εχεμύθεια και την απουσία λογοκρισίας, ώστε η ψυχοθεραπεία να εκτυλίσσεται ομαλά, μέσα σε ένα υγιές και θεμιτό πλαίσιο.

Τα οφέλη για τον θεραπευόμενο

Η ψυχοθεραπεία είναι μια εμπειρία που μας μαθαίνει να μη φοβόμαστε, να ρισκάρουμε και να παθιαζόμαστε, αλλά με το απαραίτητο μέτρο. Απαραίτητη προϋπόθεση, ωστόσο, είναι κάποιος να ξεπεράσει τους ενδοιασμούς του και να βρει τα προσωπικά κίνητρα που θα τον κάνουν να δεσμευθεί σε αυτό το εσωτερικό ταξίδι αναζήτησης του καλύτερου εαυτού του. Κατανοώντας τα σημάδια εσωτερικής σύγκρουσης, ο θεραπευόμενος θα μπορέσει να διαχειριστεί προβλήματα, δυσκολίες και καθετί που τον πιέζει ψυχολογικά, αυξάνοντας, παράλληλα, τη λειτουργικότητά του και μαθαίνοντας καλύτερα τον εαυτό του. Μακροπρόθεσμα, η ψυχοθεραπεία μας βοηθά να αλλάξουμε τα δυσλειτουργικά μοτίβα στη συμπεριφορά μας, που στέκονται ως εμπόδιο στις σκέψεις, τους στόχους, και τις υγιείς μας κοινωνικές σχέσεις. Ιδίως μέσω της ομαδικής ψυχοθεραπείας, ο θεραπευόμενος γνωρίζει καλύτερα τον εαυτό του έχοντας μυηθεί στην υγιή ανάπτυξη των διαπροσωπικών του σχέσεων.